vrijdag 26 november 2010

Klein fietstochtje over landgoed Staverden

Vanmiddag ter ontspanning een heerlijk rondje gefietst over o.a. Langoed Staverden. Het was heerlijk weer; rond het vriespunt met een zonnetje. Wederom weer over paden gefietst die voor mij nieuw waren. Het duurt denk ik nog wel een paar jaren voordat ik de wijde omgeving echt goed ken. Heb dus nog wat te doen.
Landgoed Staverden trekt mij onder meer vanwege de afwisseling tussen prachtige beukenlanen, kleine (wild)weiden en natuurlijk de meanderende Staverdense beek.
Die levert geeft hele mooie, verrassende doorkijkjes op en zorgt ervoor dat delen van het gebied redelijk vochtig zijn. Uniek voor de Veluwe!

Delen van de beek waren zelfs nog bedekt met een vliesje ijs, m.n. de delen waar de zon niet bij kon komen. Al het blad is nu zo ongeveer wel gevallen, al duurt het bij de eik nog wel even voordat die al zijn blad kwijt is. Door het dikke bladerdek op de grond is heel goed te zien welke route de herten gebruiken. Ik ben diverse duidelijk wildwissels tegengekomen die een indicatie geven over de vaste trekroute van de herten. Belangrijke informatie voor het observeren van grofwild.

Verbazend vond ik verder dat er ook op delen van het landgoed duidelijk wroetsporen van zwijnen te zien zijn. Horen die daar? Gedoogd?
Ook deze middag nog wat roodwild gezien, niet heel dichtbij, maar toch zichtbaar. De term 'roodwild' komt zeker tot zijn recht op dit plaatje:


Stukje verderop richting Ermelo hebben ze een 'wildwissel' over de Leuvenumseweg gemaakt. Of dat nou gaat werken....:
                                    
De zwijnen zullen zich wel laten leiden door het gaas, maar roodwild absoluut niet. Sensoren moeten registreren als er wild gaat oversteken zodat er borden gaan oplichten met een waarschuwing...

Terug over de Stakenbergweg; daar is / was een prachtige speelweide. Maar wat ziet die er nu uit....! Helemaal omgewoeld door de zwijnen. Het bevestigd mijn beeld dat de zwijnen steeds verder uit hun 'normale' leefgebied trekken. Klopt dat?

Jammer dat de rust werd verstoord door een zeer laag overvliegende apache helikopter..

woensdag 24 november 2010

Staatssecretaris Bleeker grijpt in bij beheer Oostvaardersplassen

Diverse berichten stonden er de laatste dagen in de krant en op internet over het beheer van de Oostvaardersplassen.
Via de website van de vereniging het Edelhert: http://www.hetedelhert.nl/cms/index.php zijn er mooie artikelen en kaartjes te vinden over dit onderwerp.

Het Reformatorisch Dagblad publiceerde vandaag een filmpje met daarin een interview met een boswachter:
http://www.refdag.nl/achtergrond/groen/staatsbosbeheer_verwerpt_kritiek_oostvaardersplassen_1_517474

Ik ben persoonlijk wel benieuwd naar de uiteindelijke veranderingen. Als het gebied uitgebreid wordt biedt dat voor wildspotters mogelijk weer meer mogelijkheden...!

Kleine kans dat het ecoduct bij Hulshorst toch nog een aansluiting krijgt met 'het achterland'. Laten we het hopen!

maandag 15 november 2010

Fietstocht Leuvenumse bos

Afgelopen zaterdag een mooie fietstocht gemaakt in het Leuvenumse bos. Startpunt bij hotel het Roode Koper. Deze tocht kreeg ik door van m'n collegablogger van grofwild.blogspot.com. Hij had 'm gevonden bij de site van 'grasduinen'. Officieel een wandeltocht van 16 kilometer door het Leuvenumse bos, over de zandverstuiving bij Hulshorst en langs de Hierdense / Staverdense beek.

Hulshorster zand
Met de mountainbike is het al een pittige tocht, laat staan lopend.... Delen zijn niet eens te fietsen. Een mooi afwisselend landschap; heuvelachtige stukken (kenmerkend voor Leuvenumse bos), zandduinen maar ook beukenlanen. De Hierdense beek, die duidelijk buiten ze oevers getreden was leverde ook mooie beelden. Helaas op deze tocht geen wild gezien, ook al was ik de enige in het gebied (voorzover merkbaar). Wel diverse sporen.

Hierdense beek buiten z'n oevers
Een paar foto's van die tocht en een wandeltochtje eerder waarop de herfstsfeer goed te zien is!
probeersel zonder statief met langere sluitertijd....


Een paar weken eerder in Gortel

donderdag 4 november 2010

Ecologische Hoofdstructuur op losse schroeven?!

Interessante discussie gaat dit worden. Bij Hulshorst verrijst een prachtig ecoduct. Eén van de negen die er dit jaar /volgend jaar gebouwd zouden gaan worden. Het lijkt erop dat staatssecretaris Bleeker ervoor gaat zorgen dat o.a. het ecoduct bij Hulshorst in gebruik zal genomen worden door mountainbikers? Zie ook:
http://www.trouw.nl/opinie/podium/article3267233.ece/Juist_nu_heeft_de_natuur_verbindingen_nodig_.html Dit onderwerp zal nog wel eens terug komen de komende maanden. Zie ook op http://www.hetedelhert.nl/

dinsdag 2 november 2010

Voorstel Vereniging Het Edelhert voor de Oostvaardersplassen

De discussie over het beheer van de Oostvaardersplassen is weer volop gestart. 'Onze' vereniging heeft een uitgebreide analyse en een gedegeven advies op papier gezet. Volg de actuele stand van zaken via de website: http://www.hetedelhert.nl/ of deze link voor het rapport: http://www.hetedelhert.nl/cms/images/stories/pdf/Alternatief%20beheer%20Oostvaardersplassen.pdf

Oostvaardersplassen, bronst 2009

Samenvattend komt het rapport hier op neer:
Samenvattend:

De prioritaire doelen van de OVP kunnen alleen dan behaald worden als de begrazingsdruk sterk afneemt. Dit betreft geen eenmalige afname van circa 3400 naar circa 600 tot 900 grazers, maar ook het vasthouden aan die voorgestelde ranges in aantallen, tenzij uit monitoring blijkt dat de begrazingsdruk (naar boven of beneden) bijgesteld moet worden om de gestelde doelen beter te bedienen.
Via het proces van lerend beheren, waarbij monitoring een cruciale rol speelt, kan op basis van ontwikkelingen in de doelsoorten het beheer aangepast worden, in casu de begrazingsdruk en/of –samenstelling.

Nog een aardig overzicht, ook leuk voor vogelliefhebbers om te zien wat er zoal te spotten is in het OVP.
(c) Vereniging Het Edelhert