dinsdag 2 november 2010

Voorstel Vereniging Het Edelhert voor de Oostvaardersplassen

De discussie over het beheer van de Oostvaardersplassen is weer volop gestart. 'Onze' vereniging heeft een uitgebreide analyse en een gedegeven advies op papier gezet. Volg de actuele stand van zaken via de website: http://www.hetedelhert.nl/ of deze link voor het rapport: http://www.hetedelhert.nl/cms/images/stories/pdf/Alternatief%20beheer%20Oostvaardersplassen.pdf

Oostvaardersplassen, bronst 2009

Samenvattend komt het rapport hier op neer:
Samenvattend:

De prioritaire doelen van de OVP kunnen alleen dan behaald worden als de begrazingsdruk sterk afneemt. Dit betreft geen eenmalige afname van circa 3400 naar circa 600 tot 900 grazers, maar ook het vasthouden aan die voorgestelde ranges in aantallen, tenzij uit monitoring blijkt dat de begrazingsdruk (naar boven of beneden) bijgesteld moet worden om de gestelde doelen beter te bedienen.
Via het proces van lerend beheren, waarbij monitoring een cruciale rol speelt, kan op basis van ontwikkelingen in de doelsoorten het beheer aangepast worden, in casu de begrazingsdruk en/of –samenstelling.

Nog een aardig overzicht, ook leuk voor vogelliefhebbers om te zien wat er zoal te spotten is in het OVP.
(c) Vereniging Het Edelhert

Geen opmerkingen:

Een reactie posten